Anatomie dissectie

Door de dissectie zelf uit te voeren, krijgen de deelnemers, naast een uitbreiding van de kennis, tevens een uniek 3-dimensionaal inzicht in de anatomische complexiteit. Van spieren, fascia's, botstructuren tot aan de kleinste bloedvaten en zenuwen.

Docenten

Aankomende nieuwe seminariereeksen

Sinds het begin van de jaren 90 worden aan de universiteit Heidelberg dissectieseminaries voor osteopaten georganiseerd.

Kenmerken van deze seminaries zijn:

 • Het studiemateriaal is niet voorgeprepareerd.
 • De deelnemers voeren zelf de dissectie uit.

De begeleiding tijdens deze seminaries bestaat uit:

 • Ervaren docenten, die tevens in de osteopathische praktijk werkzaam zijn. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om tijdens het seminarie de verbinding naar de osteopathische praktijk te maken.
 • Korte thematisch gebonden theoretische uiteenzettingen.
 • Een aangepaste syllabus per thema met een ingebouwde controlelijst/met erin verwerkte toetsvragen.

Door de dissectie zelf uit te voeren, krijgen de deelnemers, naast een uitbreiding van de kennis, tevens een uniek 3-dimensionaal inzicht in de anatomische complexiteit. Van spieren, fascia's, botstructuren tot aan de kleinste bloedvaten en zenuwen. Ook de inwendige organen worden in detail bestudeerd.
Als gevolg van de enorme omvang aan informatie alsook het grote aantal taken m.b.t. een bepaalde regio hebben we de totale dissectie onderverdeeld in 2 groep van in totaal 8 verscheidene modules.

Tijdens elk dissectieseminarie worden alle 8 modules aangeboden, men kan zich echter slechts voor 1 module per weekeinde aanmelden:

Groep 1:
deze groep modules bestaat uit thema's die geen al te grote techniciteit verlangen. Ze vormen de ideale instap voor elkeen die niet met de dissectie vertrouwd is.

 • Module bovenste lidmaat
 • Module onderste lidmaat
 • Module cranium-centraal zenuwstelsel
 • Module wervelkolom

Groep 2:
in samenwerking met de anatomische faculteit is overeengekomen dat cursisten enkel aan deze modules kunnen deelnemen nadat ze minstens 3 modules uit de eerste groep hebben doorlopen.
We wensen namelijk de kwaliteit van onze dissecties hoog te houden en dit vraagt tevens enige technische handvaardigheid welke men zich in de eerste groep modules eigen kan maken.

 • Module aangezicht-hals
 • Module thorax
 • Module abdomen
 • Module bekken (urogenitaal)

Naast deze nog niet gebruikte menselijke preparaten staan de deelnemers ook een hele reeks plastinaten ter beschikking (uniek voor Heidelberg!). Tevens kan er gebruik gemaakt worden van een uitgebreide collectie microscopisch materiaal waardoor ook deze dimensie van de anatomie uitvoerig bestudeerd kan worden.

Book mockup

Ontdek het boek

Life as a verb