Ron Clijsen

PT PHD.

Mijn naam is Ron Clijsen ik ben geboren en getogen in het zuiden van Nederland maar woon en werk al meer als 20 jaar in Zwitserland.

Vanaf mijn jeugd heeft sport altijd een centrale belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Door de sport ontwikkelde ik een toenemend interesse in de menselijke fysiologie en anatomie. Na het afsluiten van mijn fysiotherapie studie, in het begin van de negentiger jaren, stapte ik in het beroep van fysiotherapeut.

De dagelijkse omgang met patiënten was een stimulans om mijn therapeutische vaardigheden en behandelingsstrategieën te verbeteren en zo ontstond de motivatie, om een Masterstudie in fysiotherapie wetenschappen te gaan volgen.Na deze opleiding werd mij de gelegenheid geboden om aan een hogeschool: micro- en macroscopische anatomie te onderwijzen, wat een belangrijke stap was voor mijn academische carrière. Na verloop van tijd, ontwikkelde ik een groeiend interesse in: “evidence-based medice” en revalidatiewetenschappen. Ik begon mij te verdiepen in onderzoek naar de effectiviteit van fysiotherapeutische interventies. Onder supervisie van, Professor P. Clarys, Professor J.P. Baeyens en Professor Emeritus André Barel, promoveerde ik aan de Vrije Universiteit Brussel.

Sinds 2005 doceer ik in verschillende bachelor- en masteropleidingen en presenteer ik mijn onderzoeksresultaten op internationale conferenties.

Sinds 2009 maak ik deel uit van het „Morphologicum Team“ en begeleid osteopaten en fysiotherapeuten bij hun studie, van de functionele musculoskeletale anatomie.

Sinds 2011 ben ik werkzaam als docent aan de Hogeschool Zuid-Zwitserland SUPSI en "Thim" internationale opleiding fysiotherapie in Landquart, Zwitserland. Op beide scholen draag ik de verantwoording, voor het onderzoek dat daar wordt verricht.

Naast mijn passie voor anatomie, fysiologie en de constitutie van het menselijk lichaam focus ik mijn onderzoek vooral op de: transdermale toediening van geneesmiddelen, antropometrie en de relatie tussen lichaamsconstitutie, gezondheid en prestatievermogen.

Inzicht in de complexe mechanismes tussen anatomische structuur, gezondheidsaspecten en prestatievermogen van de mens, zijn mijn motivatie om mijn activiteiten op dit gebied voort te zetten.

Aankomende nieuwe seminariereeksen

Gedoceerd door Ron Clijsen

Book mockup

Ontdek het boek

Life as a verb