Nieuwsflash

Capillary Fluid Exchange

27/07/2021

“... The rule of the artery is absolute ...” Autobiography, page 182 “... The rule of the artery and vein is universal in all living beings, ...” Osteopathy and mechanical principles, page 55 “... remember the highest officer in command is the artery of nourishment, which must be assisted by the nerve of motion and the vein of renovation. ...” Autobiography, page 190-192 In dit boek vindt men een gecondenseerde en tevens acurate beschrijving van de physiologische processen bij weefseldoorbloeding. Ook worden de con- trolemechanismen van deze processen in detail beschreven. Bevat een uitvoerige literatuurlijst. Ontdek de mogelijke impact van een mechanisch handelen op het metabole aspect van het menselijke functioneren.

Lees meer
Nieuwsflash

Dissectie Heidelberg, MAART 2022

27/07/2021

Als het gevolg van de corona-maatregelen wordt het geplande seminarie van Augustus 2021 verplaatst naar begin Maart 2022. Zodra er meer zekerheid bestaat over de logistieke haalbaarheid zullen wij de exacte datum meedelen op onze webpagina. Zij die reeds voor Augustus 2021 een plaats was toegekend, deze blijft behouden (een nieuwe inschrijving is vooreerst nog niet nodig).

Lees meer
Nieuwsflash

Life as a verb

Lees meer
Book mockup

Ontdek het boek

Life as a verb