Capillary Fluid Exchange

27/07/2021

“... The rule of the artery is absolute ...” Autobiography, page 182

“... The rule of the artery and vein is universal in all living beings, ...” Osteopathy and mechanical principles, page 55

“... remember the highest officer in command is the artery of nourishment, which must be assisted by the nerve of motion and the vein of renovation. ...” Autobiography, page 190-192

In dit boek vindt men een gecondenseerde en tevens acurate beschrijving van de physiologische processen bij weefseldoorbloeding. Ook worden de con- trolemechanismen van deze processen in detail beschreven. Bevat een uitvoerige literatuurlijst.

Ontdek de mogelijke impact van een mechanisch handelen op het metabole aspect van het menselijke functioneren.

Book mockup

Ontdek het boek

Life as a verb