EVOST

Darwinistische of “evolutiegeneeskunde” is een relatief recent perspectief dat langzaam maar zeker meer invoering vindt in alle takken van de geneeskunde; bvb Spoed en oorlogs- of veldgeneeskunde, interne geneeskunde, gastro-enterische geneeskunde, bacteriologie, virologie, psychologie en Osteopathie...

Docenten

Aankomende nieuwe seminariereeksen

EVOST is dus

Een filosofische en evolutionistische benaderingswijze
Een filosofische en evolutionaire cursus

Een genootschap dat zich toelegt op filosofische groei via debat, uitwisseling en wetenschappelijk onderzoek voor mensen die interesse hebben in de essentie van de aard (natuur) van onze wereld en van het leven, in hun onderhoudssystemen met als uitkomst het behoud of het herstel van de gezondheid.

EVOST staat voor kennis, bewustzijn en het in vraag stellen. Niet enkel kennis in de betekenis van informatie-vergaring (hoewel de meeste deelnemers ook dat ervaren), maar kennis in de betekenis van weten.

Biologie is het fundament van elke denkbare geneeskundige tak , want de term “biologie” betekent : de moederwetenschap van al de wetenschappen die zich richten op het leven (Bio = leven, Logo = kennis) Of zoals de grote genetische bioloog Theodosius Dobzhansky het stelt: "In de biologie heeft niets betekenis tenzij in het licht van evolutie"

Tot recentelijk ontbrak elk evolutionistisch perspectief zowel in de geneeskundige opleiding als in de geneeskundige specialisaties. Heden ten dage begint stilaan de evolutionistische benadering door te sijpelen in de verschillende geneeskundige takken, omdat de bruikbaarheid van dit perspectief meer en meer gezien wordt.

Evolutiegeneeskunde en Osteopathie

Osteopathische geneeskunde heeft volgens Dr. A.T. Still als eerste doel : gezondheid vinden in de patiënt , niet ziekte.

In elk levend organisme is gezondheid het product van zijn specifieke ontwikkeling en evolutionaire geschiedenis, en dat in zijn specifieke omgeving en daaruit volgende zelfgeorganiseerde complexiteit.

Omdat tijdens de evolutie van soorten complexiteit steeds toeneemt, kan men enkel deze chronologie en hiërarchie integreren, wanneer men een levend beeld heeft van wat de complexiteit van het Leven op de rand van de chaos inhoudt.

Evolutionaire osteopathie stelt zich tot doel exact dit te bereiken. De osteopathische evolutionistische benadering probeert de kennis van de evolutiebiologie en de oorspronkelijke osteopathische filosofische principes met elkaar te verbinden en stelt daarbij zowel de hedendaagse als de historische osteopathie in vraag.

Na een iteratie van meer dan 134 jaar keert de osteopathische filosofie terug naar haar oorspronkelijk fundament : de evolutietheorie, de studie van systeem-complexiteit en de erbij aansluitende mechanismen die herstel en behoud van gezondheid bewerkstelligen.

Waarom gaat de cursus in het Engels door?

Deelnemers aan de seminaries, alsmede de Evost Fellows, komen uit verscheidene landen binnen en buiten Europa. Hierbij is het Engels de meest verspreide en meest geschikte taal voor de onderlinge communicatie.

De meeste referenties en de literatuur alsook de cursusteksten zijn in het Engels beschikbaar. Deel vijf (Spirituality in early Osteoapthy) behelst ook de lectuur en de bespreking van originele artikels van Engelstalige auteurs zoals: Still, Littlejohn, Mc Connell, Sutherland , Becker, Wales, Handy enz…

Opgelet

De cursus "EVOST" is een meerjarig traject. Bij een inschrijving volgen automatisch uitnodigingen voor de volgende seminaries. Een deelnemer kan niet dwars instappen maar kan ten allen tijde zijn deelname beëindigen.

Book mockup

Ontdek het boek

Life as a verb