twee vrienden, één passie
twee begeleiders, één doel

Osteopathie gerelateerde nascholing of symposia

overzicht cursusaanbod
overzicht cursusaanbod

Wat is de gemeenschappelijke rode draad in de seminaries?

MORPHOlogicum verwijst naar VORM & KENNIS.

 

VORM: ze wordt door ons bekeken vanuit een gelijkaardig standpunt als dat van de oude morfologen (Natuurfilosofie): 

In het heden geeft de vorm haar ontwikkelingsgeschiedenis weer en toont ze ons haar veranderingspotentiaal voor de toekomst. 

KENNIS: door in alle dimensies op een specifieke manier naar gekende feiten / onderwerpen te kijken, komen tot een ander inzicht en overzicht. Het vatten van de essentie m.b.t. vorm als geheel.

 

Dit weerspiegelt de originele filosofie van A.T. Still: uniek en van alle tijden.

3066

STUDENTEN

14

LANDEN ACTIEF

4

TALEN CURSUSSEN

12

KUNDIGE DOCENTEN

functie creëert vorm

Waarom kiezen voor Morphologicum?

Theorie en praktijk

Zonder een stevige basis in theorie is er weinig in de praktijk te brengen. Wij leggen een goede gefundeerde basis en helpen je het in de praktijk om te zetten.

Aangename cursusruimtes

Niets kan zo vermoeiend zijn als zich 3 - 4 dagen te moeten concentreren. Daarom investeren wij veel tijd en aandacht in de keuze van onze locaties en daar heeft u profijt van.

Fellowship

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, heb je vakinhoudelijke vragen of zoek je een collega in het buitenland? Na het volgen van onze seminaries bieden wij je de mogelijkheden van ons fellowship. Wordt zo lid van een internationale groep van osteopaten en verruim je mogelijkheden.

Accreditatiepunten

Onze cursussen zijn in meerdere landen door de respectievelijke beroepsverenigingen goedgekeurd. Je ontvangt dus steeds naast een getuigschrift tevens de benodigde accreditatiepunten.


ARTIKELEN

Een greep uit

Dissectie Heidelberg, MAART 2022

27/07/2021

Als het gevolg van de corona-maatregelen wordt het geplande seminarie van Augustus 2021 verplaatst naar begin Maart 2022. Zodra er meer zekerheid bestaat over de logistieke haalbaarheid zullen wij de exacte datum meedelen op onze webpagina. Zij die reeds voor Augustus 2021 een plaats was toegekend, deze blijft behouden (een nieuwe inschrijving is vooreerst nog niet nodig).

Lees meer

Capillary Fluid Exchange

27/07/2021

“... The rule of the artery is absolute ...” Autobiography, page 182 “... The rule of the artery and vein is universal in all living beings, ...” Osteopathy and mechanical principles, page 55 “... remember the highest officer in command is the artery of nourishment, which must be assisted by the nerve of motion and the vein of renovation. ...” Autobiography, page 190-192 In dit boek vindt men een gecondenseerde en tevens acurate beschrijving van de physiologische processen bij weefseldoorbloeding. Ook worden de con- trolemechanismen van deze processen in detail beschreven. Bevat een uitvoerige literatuurlijst. Ontdek de mogelijke impact van een mechanisch handelen op het metabole aspect van het menselijke functioneren.

Lees meer

LUMBALGIE EN DE 10 BEKKENWERVELS

28/04/2020

Anatomie is een van de oudste wetenschappen die de menselijke vorm beschrijft. Deze beschrijvingen zijn gebaseerd op zowel observaties als inzichten in de menselijke vorm van die tijd. Door de eeuwen heen zijn er veel anatomische boeken geschreven. Vaak als kopie van eerdere edities. Door de eeuwen heen werd een bepaalde manier van kijken doorgegeven van de ene generatie op de andere. Door boeken te kopiëren hebben we ook onze manier van kijken naar vorm en functie gekopieerd. Vraag: kan een verandering van kijken leiden tot het vermogen om verschillende vormen en functies te zien die nu nog verborgen zijn achter de oude Nomina Anatomica?

Lees meer
Book mockup

Ontdek het boek

Life as a verb