Spontaneous Release

De osteopaat L.H. Jones heeft op empirische wijze een behandelingsmethode ontwikkeld welke hij oorspronkelijk “strain counter strain” heeft genoemd. Helaas staan de zgn. Tender Points veel te vaak als referentie voor dysfuncties in het absolute middelpunt! Deze cursus onderscheid zich dan ook door juist de bredere omkadering conform Still’s filosofie. Hierdoor treden tal van (vaak ongekende) functionele relaties naar voren.

Docenten

Aankomende nieuwe seminariereeksen

Deze cursus onderscheidt zich door een veel bredere omkadering van deze behandelingsmethode. De stelling “one tender point = one dysfunction” is hier zeker niet aan de orde!

De cursus wordt door één van de auteurs van het boek “Spontane Befreiung einer somatischen Dysfunktion (JP. Höppner) gegeven.

Filosofie

De osteopaat L.H. Jones heeft op empirische wijze een behandelingsmethode ontwikkeld welke hij oorspronkelijk “strain counter strain” heeft genoemd. Helaas staan de zgn. Tender Points veel te vaak als referentie voor dysfuncties in het absolute middelpunt! Deze cursus onderscheid zich dan ook door juist de bredere omkadering conform Still’s filosofie. Hierdoor treden tal van (vaak ongekende) functionele relaties naar voren.

Sinds zijn bestaan heeft deze methode ook steeds weer aangetoond dat het een belangrijke bevestiging en training van de palpatorische kwaliteit betekent, voor zowel jonge alsook meer ervaren osteopaten.

 

De inhoud van de cursus is zo opgebouwd dat met name twee doelstellingen worden nagestreefd:

Het eerste doel is zuiver technisch. Tijdens de cursus wordt het specifieke karakter van de techniek onderstreept:

 • Een zachte aanwending = geen discomfort voor patiënt(e).
 • Geringe gebruik van kracht = bruikbaar van zuigeling tot bejaarden.
 • Eenvoudige voorwaarden = geen hulpmiddelen vereist (zelfs geen tafel).
 • Ook diagnostisch = mogelijke indicator voor laesies.
 • Steeds een feed back voor therapeut = palpatorische zekerheid.
 • Effectiviteit wetenschappelijk aangetoond (EMG-studie C. Van Laetem D.O. 1989). 

2. Het tweede doel bestaat uit een veel bredere omkadering van de aanwendingsmogelijkheden.

 • Doorgaans wordt deze behandelingsmodaliteit bekeken vanuit het concept: één tender point = één dysfunctie. Hierdoor wordt geen gehoor gegeven aan het eerste sleutelprincipe van Still’s filosofie. Daarom wordt er binnen deze cursus o.m. gewezen op het bestaan van spanningspatronen waarbinnen vaak meerdere tender points aanwezig zijn. Hierdoor krijgen zogenaamde individuele tender point een bredere “functionele relatie”. Dit geeft een geheel nieuwe betekenis aan de symptomen van de patiënt(e).
 • Het grote aantal tender points wordt onderverdeeld binnen 3 functionele systemen: cranio-vertebro-sacraal, visceraal, locomotorisch. Binnen elk van deze systemen alsook onderling worden specifieke patronen beschreven. Het inoefenen van de verscheidene tender points wordt gekaderd in deze systemische benadering. Door de patiënt(e) binnen een dergelijke benadering op een specifieke wijze te positioneren kan dit spanningspatroon namelijk worden opgelost.
  Book mockup

  Ontdek het boek

  Life as a verb