Morphokinetica in praktijk

Onder de hoofdtitel 'Morphokinetische patronen diagnostisch & therapeutisch' worden in relatie tot de kiembladderivaten drie cursussen georganiseerd:

Het cranio-vertebro-sacraal systeem,

Het viscerale systeem, Het trajektorieel systeem: locomotorisch, cardiovasculair, urogenitaal

Docenten

Aankomende nieuwe seminariereeksen

Betekenis van de morphokinetische patronen voor de osteopathie

Studies betreffende de menselijke ontogenese hebben aangetoond, dat morphokinetische patronen een fundamentele basis voor vorm en functie zijn. Deze morphokinetische patronen komen zowel lokaal, regionaal alsook systemisch voor en zijn derhalve zeer specifiek voor bijvoorbeeld: het fysiologische functioneren van een wervel, een spijsverteringsorgaan, alsook voor het functioneren van een compleet systeem zoals bijvoorbeeld: het cardiovasculaire of het craniosacrale systeem.

De morphokinetische patronen zijn door een reeks van “fysische parameters” gekenmerkt waardoor ze palpatoir kwantificeerbaar zijn. Coherentie (consistentie ?) (weefselkwaliteit) alsook richting (vector) zijn slechts enkele van deze parameters en maken het via de palpatie mogelijk te bepalen in welke mate een morphokinetisch patroon fysiologisch is, of ervan afwijkend is. (vormverandering in de betekenis van structuurverandering; pathologisch) De specifieke eigenschappen van morphokinetische patronen vormen een palpatoir uitgangspunt voor de osteopathische diagnose en differentiaaldiagnostiek alsook voor het therapeutische aspect.

Opgelet

De cursus "Morphokinetics in practice" is een meerjarig traject. Bij een inschrijving volgen automatisch uitnodigingen voor de volgende seminaries. Een deelnemer kan niet dwars instappen maar kan ten allen tijde zijn deelname beëindigen.

Book mockup

Ontdek het boek

Life as a verb