Evolutionaire Fysiologie

Een klare en bewuste kijk op vorm staat toe dat de pedagogische kunstmatige grens tussen anatomie, embryologie , histologie en fysiologie verdwijnt.

Docenten

Aankomende nieuwe seminariereeksen

Een klare en bewuste kijk op vorm staat toe dat de pedagogische kunstmatige grens tussen anatomie, embryologie , histologie en fysiologie verdwijnt. Deze pedagogische begrenzingen worden vervangen door een holistisch beeld van de vorm en het menselijk functioneren. Met andere woorden, bewust vorm zien in plaats van ernaar te kijken.

Door uitvoerige didactische voorbeelden en gemeenschappelijke beschouwingen tijdens de lessen kunnen de deelnemers levende beelden meenemen naar hun dagelijkse osteopathiepraktijk.

Besluit: In deze serie cursussen zullen we natuurwetenschappen en hun recente ontdekkingen doen samensmelten in onze toegepaste filosofie.

Laten we niet uit het oog verliezen dat een filosofie en het daaruit voortvloeiend concept, indien niet ondersteund door de wetenschappelijke verificatie, niets anders is dan een geloof of bijgeloof.

In de osteopathie draait alles om gezondheid, gezondheid die onderhouden wordt door de reciproke interacties van functie/structuur, en die als één samenkomen in het concept van Vorm of Morfologie.

Osteopathie is een filosofie, een concept en een wetenschap, alle gegrondvest op de natuur.

De osteopaten, deelnemers aan deze cursus, zullen de volgende chronologische, hiërarchische en dimensionale weg nemen

  • van atoom tot molecule
  • van molecule tot cel
  • van cel tot weefsel
  • van weefsels tot organen
  • van organen tot systemen 
    om te eindigen met een dieper begrip van het complexe functioneren van het gehele organisme.

Opgelet

De cursus "Evolutionary physiology" is een meerjarig traject. Bij een inschrijving volgen automatisch uitnodigingen voor de volgende seminaries. Een deelnemer kan niet dwars instappen maar kan ten allen tijde zijn deelname beëindigen.

Book mockup

Ontdek het boek

Life as a verb