Forgotten treasures

De seminaries van “Forgotten Treasures of Osteopathy” schetsen een kader om de oorsprong van de osteopathie te begrijpen. Tevens bieden ze de praktische benaderingen aan, gehanteerd door Sutherland om zieke mensen te behandelen; lang voordat hij zich sterk op de schedel focuste.

Docenten

Aankomende nieuwe seminariereeksen

Om een meer volledige waardering te krijgen van het potentieel dat binnen de osteopathische praktijk ligt, helpt het om eerst ons zelf vertrouwd te maken met de omgeving waarin A.T. Still leefde en werkte. Als gevolg van deze levendige ervaring, wijdde hij zijn leven grotendeels aan het ontdekken en ontwikkelen van de osteopathie. Het is hierbij opmerkelijk vast te stellen dat zijn oorspronkelijke bedoeling met osteopathie erin bestond zieke mensen te ondersteunen in het herwinnen van hun gezondheid. Een gegeven waarvan menig osteopaat zich heden te dage schijnbaar verwijderd heeft. De eerste osteopaten waren niet gefocust op pijn en letsels, zoals wij dat nu zijn, maar eerder gericht op het ondersteunen van zieken. De seminaries van “Forgotten Treasures of Osteopathy” schetsen een kader om de oorsprong van de osteopathie te begrijpen. Tevens bieden ze de praktische benaderingen aan, gehanteerd door Sutherland om zieke mensen te behandelen; lang voordat hij zich sterk op de schedel focuste.

The origins of Osteopathy

Het eerste seminarie, “The origins of Osteopathy”, onthult dat osteopathie zich niet in een vacuüm ontwikkelde. Maar veeleer dat de omgevingsomstandigheden voorafgaand aan en tijdens Still’s tijdperk hem geholpen hebben zijn ideeën te formuleren wat uiteindelijk geleid heeft tot zijn ontwikkeling van de osteopathie. Op zijn beurt werd Still ‘s manier van onderwijzen een deel van de omgeving waardoor andere osteopaten van de eerste generatie beïnvloed werden in de bijdragen die zij geleverd hebben; osteopaten zoals bijvoorbeeld Sutherland en Littlejohn. Tijdens het seminarie zal worden aangetoond dat 1900 – het jaar waarin Sutherland en Littlejohn afstudeerden – het einde was van een prachtige periode van de osteopathie. In de erop volgende decennia, hebben een aantal factoren geleid tot de verwatering van Still’s osteopathie en een permanente opsplitsing in een de osteopathische manuele praktijk enerzijds en de osteopathische geneeskunde anderzijds.

Before the PRM: Sutherland's Early Approaches to Patient Care

Het tweede seminarie, “Before the PRM: Sutherland’s Early Approaches to Patient Care”, onthult hoe Sutherland, zowel door Still als Littlejohn opgeleid, een duidelijk omschreven spoor achterliet m.b.t. zijn manier voor het behandelen van de zieke patiënt. Hij deed dit decennia lang vooraleer hij het concept van het PRM introduceerde! Aan de hand van recentelijk ontdekte correspondenties zullen we Sutherland’s originele inzicht en technieken bespreken en toepassen met betrekking tot de zieke patiënt. Enkele van zijn originele benaderingen zijn onherkenbaar veranderd of grotendeels vergeten, en velen bestaan niet meer in de huidige curricula van de osteopathische opleiding. Echter, aan de hand van deze cursus, wordt aangetoond dat zijn benaderingen gemakkelijk toegankelijk blijven en behoorlijk eenvoudig om te zetten zijn. Vooropgesteld dat we dit doen zoals de “Old doctor” ons heeft ertoe heeft aangemoedigd met de woorden: “Dig on”.

Opgelet

Deze cursus wordt enkel aangeboden in het Engels (geen vertaling!).

Book mockup

Ontdek het boek

Life as a verb