Max Girardin

OSTEOPAAT D.O. MRO

Max Girardin

Mijn naam is Max Girardin en ondanks dat ik in België leef, heb ik gedeeltelijk Afrikaanse wortels. Reeds als jongeling in Afrika, ging mijn interesse uit naar natuur en haar complexiteit.

Later, in het begin van de jaren 80 startte ik met kinesitherapie studies en daarna manuele therapie, maar verlegde mijn koers door de passie voor anatomie naar de osteopathie.

Max Girardin geeft volgende cursussen:

In 1983 was het twee jaar histologie en cytologie  (licht microscoop en elektronen microscoop) onder Professor Dekegel in het Pasteur Instituut Brabant in Brussel.

In 1985 deed ik twee extra semesters in anatomie en dissectie aan de VUB,  waar ik het examen haalde met Summa Cum Laude met felicitaties van de jury.  Dit bood me de mogelijkheid om als pro-sector te werken aan de dienst Morphologie en Experimentele anatomie onder de supervisie van professor  J P Clarijs.  Ik verliet de dienst EXAN in 1995.

In 1992, in samenwerking met professor J Cabri van de VUB en “technical university of Lisboa”, mijn collega Jean-Paul Höppner en mezelf startten een speciaal anatomisch programma aan de Rupprecht-Karls universität in Heidelberg.

Heden, onder onze supervisie , kunnen osteopaten van over heel Europa nog steeds hun kennis verdiepen in de dissectie anatomie met een grote A: anatomische dissectie, menselijke embryologie en histologie.  

Van 1992 tot 2000 was ik docent Fysiologie, histologie en osteopathische praktijk aan het IWGS, later College Sutherland in België, Nederland en Duitsland.

Ik ben een “EVOST fellow”. EVOST, is een acroniem dat staat voor “Evolutionary Medicine in the Osteopathic Field”. Evost is een denktank voor osteopathische filosofie en vorm in het algemeen.  Voor mij zijn de fysiologie, histologie en embryologie belangrijke onderdelen van de Morfologie en vormen ze de basis voor de studie van de anatomie en Vorm.

Mijn interesse in de betekenis van VORM bracht me naar de concepten van complexiteit, evolutie en systeem theorie.  

Persistent werk en een nieuwsgierige geest voor meer dan 30 jaar in deze domeinen opende voor me een heel nieuw perspectief voor het begrip VORM. Door de geschiedenis en de geschriften van dr. A.T. Still te bestuderen, leidde me dit tot de conclusie dat Still dezelfde inzichten op de principes van evolutie en complexiteit deelde maar ze in zijn aparte stijl uitte.  Sinds 2000 geef ik seminaries aan osteopaten in de wereld, over “Evolutionary Osteopathy” en zijn deelaspecten.