Nerwy i ich wiertarki (Nerves and their drilling machine) - Polish translation

06/01/2020

Dogłębne zrozumienie formy anatomicznej prowadzi do spojrzenia, które ma znaczenie praktyczne. Głębsze zrozumienie wymaga pewnego sposobu postrzegania. Sposobu spojrzenia, który reprezentuje stan umysłu. Ten stan umysłu jest często uprzedzony przez retorykę, której używamy w celu opisania tego, na co patrzymy. Będąc tego nieświadomym, wspomniana retoryka często pozostaje nie bez konsekwencji dla naszej codziennej praktyki!

- Jean-Paul Höppner DO mro