Anatomie Dissectie

Momenteel zijn er geen nieuwe of lopende lessenreeksen ingepland.

Bekijk alvast de lesinhoud en de filosofie achter deze lessenreeks.